Kdo se může zúčastnit

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.

logo SROP     vlajka EU     znak Olomouckého kraje     znak Spolku

Skupiny, pro které je projekt určen:

Maminky na mateřské dovolené jsou aktivní cílovou skupinou. Mají snahu se setkávat, získávat nové vědomosti a dovednosti, ale jsou limitovány potřebami svých dětí. Při dlouhodobější fixaci na tyto potřeby dochází k infantizaci jejich chování a později k problémům se začleněním do běžného pracovního procesu. Účast na kurzech je přivede do kolektivu, nabídne jim další možnosti realizace (s možností posílení jejich finanční situace) a aktivní, kreativní způsob trávení volného času.

 

Starší děti jsou jednou z cílových skupin, na které se dlouhodobě zaměřujeme a kterou lze obtížně ovlivnit. Jejich zájem je těkavý a jsou ekonomicky závislí na rozhodnutí svých rodičů a jejich úsudku potřebnosti těchto aktivit. Jejich zaujetí pro tradiční řemesla se odrazí na vztahu k tradičním hodnotám, lidské práci a vztahu k předmětům, uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje a nabídnutá činnost je odkloní od možnosti vytvoření sociálně patologických návyků. Kurzy jim nabídnou možnost rozvoje originality, kreativity a manuálních dovedností, které dnešní mládeži citelně chybí. Mohou silně zapůsobit na jejich zaměření a tím ovlivnit volbu jejich další životní kariéry.

 

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou další skupinou, která může dobře kombinovat tradiční řemeslnou výrobu s dosavadním životem a pozvolně se tak začlenit do ekonomicky aktivní společnosti. Je prokázáno, že člověk po roce hledání práce rezignuje a ztrácí pracovní návyky (ranní vstávání do práce, pravidelnost činností, odpovědnost). Při získání znalostí techniky a základních vědomostí z oboru podnikání je naší snahou podpořit u těchto osob získání živnostenského listu (dále jen ŽL). Tradiční řemesla jsou prací velmi rozmanitou a lze je vykonávat v kteroukoliv dobu. Takový člověk si pak sám určuje kdy a jaké množství práce vyková a jak vysoká bude jeho odměna.

 

 Účinky na zdravotně postižené jsou veřejně známy a jejich nepopiratelný terapeutický charakter kombinovaný s možností ekonomické výpomoci je vhodným řešením pro denní stacionáře a ostatní zařízení tohoto a podobného druhu. Práce uvolňuje napětí, zvyšuje manuální zručnost klientů a působí vhodně i na rozvoj jejich koordinačních schopností. Podporuje rozvoj myšlení. Většinu prací  je možné vykonávat i s tělesným postižením. Nemalý význam pak může mít i ekonomická a socializační stránka.