O projektu

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.

logo SROP     vlajka EU     znak Olomouckého kraje    logo Spolku

 

Spolek řemesel ručních (dále jen Spolek) je dobrovolné a nezávislé sdružení občanu se zájmem o tradiční lidová řemesla, ruční řemesla a historii vůbec. Spolek řemesel ručních je právnickou osobou.

 

Spolek je občanské sdružení založené s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti o tradiční a ruční řemesla jako nedílnou součást naší národní kultury a historie. Naší snahou je nabídnout zájemcům z rad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času. Dětem dát možnost poznat krásu řemesla a možnost uplatnit svoje zájmy v budoucím živote a dospělým nabídnout možné řešení k překlenutí tíživé životní situace.

Zájem klientu o kurzy tradičních lidových řemesel je velký, ale velmi často naráží na nákladovou stránku kurzu. Kurzy vyžadují pomůcky, materiál a další vstupy, které jsou pro zájemce finančně náročné. Z těchto důvodu jsou klienty spolku zejména zájemci z příjmové stabilizovaných skupin obyvatel a z regionu s vyšším ekonomickým potenciálem.

Projektem chceme oslovit a umožnit získat dovednosti i osobám ze sociálně ohrožených skupin obyvatelstva, tj. dlouhodobě nezaměstnaným, matkám na materské dovolené, zdravotně ci jinak hendikepovaným spoluobčanům.

Zaměříme se zejména na potenciální klienty z oblastí Jesenicka, Uničovska, Berounska a dalších, kde je vysoká nezaměstnanost a vysoký stupen ohrožení ztrátou zaměstnání. Také chceme umožnit klientům z těchto vzdálenějších oblastí účastnit se kurzu v centru spolku (tzn. budou moci získat příspěvek na dopravu).

Účinky na zdravotně postižené jsou veřejně známy a jejich nepopiratelný terapeutický charakter kombinovaný s možností ekonomické výpomoci je vhodným řešením pro denní stacionáře a ostatní zařízení tohoto a podobného druhu. Práce uvolňuje napětí, zvyšuje manuální zručnost klientu a působí vhodně i na rozvoj jejich koordinačních schopností. Podporuje rozvoj myšlení. Většinu prací je možné vykonávat i s tělesným postižením. Nemalý význam pak muže mít ekonomická situace.

 

Všeobecný cíl projektu:

Projekt " Kurzy tradiční řemeslné výroby pro osoby ze sociálně znevýhodněných skupin " si klade za cíl podpořit pracovní aktivitu a zájem o samostatnou práci, konkrétně tradičních lidových řemesel (a tím sekundárně přispět k řešení nezaměstnanosti), sociálně ohrožených obyvatel v ekonomicky slabších regionech Olomouckého kraje. Dalším cílem je iniciace zájmu mládeže za účelem smysluplného trávení volného času a eliminace sociálně patologických jevu.

Díky absolvování kurzu získají klienti dovednosti starých lidových řemesel a následně mohou bud sami zahájit samostatnou pracovní činnost (samozaměstnavatelé) nebo pracovat v některé z chráněných dílen např. jako instruktor. Jak ze svých dlouholetých zkušenosti víme, zájem o výrobky tradičních řemesel a ukázky výroby na veletrzích, výstavách a dalších tematických akcích je nejen v našem regionu velký a klienti tak budou mít velkou možnost uplatnit získané dovednosti. Navíc tento trend má stoupající tendenci, byt tato křivka stoupá velmi pozvolně.