Ceník kurzů pro organizátory

 

 

Spolek řemesel ručních nabízí tyto kurzy.

 

Název kurzu cena za kurz zapůjčení pomůcek    materiál pro 1 účast.íka počet účastníků
Košíkářství 6500 300                                 300,-- 6-10
Předení 7000 350                                 250,-- 6-10
Řezbářství 7000 400                                 350 6-10
Keramika 6800 400                                 400 6-10
Drátování 6000 200                                 300 6-10
Paličkování 6000 300                                 200 6-10
Ruční tkaní 7500 300                                 300 6-10
Tkaní na stavu 8500 300+ 500 za tkalcovstý stav400 6-10
Modrotisk 7000 200                                 350 6-10
Patchwork 8000 300                                 400 6-10
Batika 7500 200                                 400 6-10
Malba na hedvábí 7000 300                                 500 6-10


Vybrané kurzy mohou proběhnout kdekoliv, pokud máte k této činnosti prostory. Do ceny kurzu a ceny pomůcek je zahrnuto: zapůjčení pomůcek, cestovné do 50 km, lektorné, příprava lektora a pomůcek, administrativní práce. Materiál si hradí každý zvlášť (je možno zakoupit jej u lektora nebo si přinést vlastní). U některých kurzů je možnost zakoupit si vzdělávací materiály.

Pokud bude v kurzu další účastník platí se poměrná část navíc. 

  Pro získání osvědčení je nutné dodržet 75 % docházky z celkového počtu hodin (u každé techniky uvedeno jinak) a předložit všechny práce podle osnov. Poplatek za osvědčení je 50,-Kč.

 

Název kurzu

Počet seminářů

Celkový počet hodin pro osvědčení

Košíkářství                   

5

25

Předení a plstění           

3

15

Řezba                            

8

40

Keramika                      

6

30

Drátování                      

2

10

Paličkování                   

8

40

Tkaní bez stavu             

4

20

Tkaní se stavem            

8

40

Modrotisk           

3

15

Patchwork                    

8

40

Batika                           

4

20

Malba na hedvábí         

2

10

Za každý seminář máte možnost dostat na vyžádání také dílčí osvědčení (za každý pětihodinový kurz). Podmínky jsou stejné jako u plnohodnotných osvědčení.