individuální kurzy- KOŠÍKÁŘSTVÍ

 

Košíkářství

Popis činnosti

Základy košíkářství byly položeny již při vzniku lidstva. Tento materiál dodnes oživuje v různých variantách naše domovy. Pletení z neloupaných i loupaných prutů je velmi náročné. Vy však techniku zvládnete na materiálu méně náročném, ale i přesto čistě přírodním- pediku. Práci s ním zvládne i malé dítě a výsledek bude ohromující pro Vaše přátele.

Doba trvání

5 hodin

Sezona

celoročně

Termín

objednávka 2 týdny předem

kurzy se mohou konat ve všední dny i o víkendech

Počet účastníků

určeno pro jednu až pět osob

Věkové kategorie

všechny věkové kategorie od 13 let

děti by měly mít sebou dospělý doprovod

Garance  úspěchu

Připravený materiál, potřeby a pomůcky, zkušenosti naší lektorky a Vaše trpělivost a pečlivost Vám zaručují originalitu a jedinečnost výrobku.

Spolek řemesel má rozsáhlé materiálně technické zázemí a bohaté zkušenosti s vedením těchto kurzů

Cena pro první osobu

2000 Kč

Cena za každou další osobu v kurzu

1000 Kč

Další ujednání

zájemce si může pořídit fotografický nebo filmový záznam práce

diváci mohou být přítomni se souhlasem účastníka nebo jeho zákonného zástupce