Kurzy pořádané Spolkem řemesel

 

Spolek řemesel ručních (dále jen Spolek) je dobrovolné a nezávislé sdružení občanů se zájmem o tradiční lidová řemesla, ruční řemesla a historii vůbec. Prezentuje veřejnosti ruční řemesla, propaguje tradiční řemeslnou výrobu, rozšiřuje povědomí o naší minulosti, rozvíjí estetické cítění, pořádá přednášky, školení, kurzy a semináře, vystupuje na kulturních a společenských akcích.

 

Spolek řemesel ručních nabízí tyto kurzy.

 
Název kurzu cena za kurz počet účastníků
Košíkářství 1200 6-12
Předení 1200 6-10
Řezbářství 1500 6-10
Keramika 1200 6-10
Drátování 900 6-13
Paličkování 1200 6-12
Ruční tkaní 1500 6-12
Tkaní na stavu 1500 6-10
Modrotisk 1200 6-10
Patchwork 1200 6-10
Batika 1200 6-12
Malba na hedvábí 1200 6-10

Cena kurzů pořádaných Spolkem je uvedena za osobu. Cena je uvedena za jeden výukový blok v délce 5 hodin a je v ní zahrnuta i zápůjčka pomůcek. Účastníci si hradí  pouze materiál (opět je možno zakoupit u lektora nebo si přinést vlastní). Kurzy pořádané Spolkem budou otevřeny až po naplnění nejmenšího stanoveného počtu účastníků. O naplněnosti kurzu a jeho zahájení Vás budeme týden předem telefonicky nebo e-mailem informovat.

Za každý seminář máte možnost dostat na vyžádání také dílčí osvědčení (za každý pětihodinový kurz). Podmínky jsou stejné jako u plnohodnotných osvědčení.

 

Při absolvování  několika tématicky zaměřených bloků můžete získat osvědčení Spolku řemesel ručních o získání těchto dovedností. Pro získání osvědčení je nutné dodržet 75 % docházky z celkového počtu hodin (u každé techniky uvedeno jinak) a předložit všechny práce podle osnov. Poplatek za osvědčení je 50,-Kč.

Název kurzu

Počet seminářů

Celkový počet hodin pro osvědčení

Košíkářství                   

5

25

Předení a plstění           

3

15

Řezba                            

8

40

Keramika                      

6

30

Drátování                      

2

10

Paličkování                   

8

40

Tkaní bez stavu             

4

20

Tkaní se stavem            

8

40

Modrotisk           

3

15

Patchwork                    

8

40

Batika                           

4

20

Malba na hedvábí         

2

10